APC – Interior Cleaner Melon 5L

APC – Interior Cleaner Melon är ett högeffektivt allrengöringsmedel som primärt är tänkt att användas på insidan av fordonet. Lämpar sig mycket väl för exempelvis textil, skinn, Alcantara, plast, gummi med mera. Rengör i ett drag och lämnar ingen hinna efter sig. Finns med lime, melon, grönt äpple och viol som doft. Melon är inte vattenmelon utan en fräsch doft som doftar lite sött.

Före användning, läs instruktioner nedan eller kolla på videon.

  1. Skaka flaskan innan användning
  2. Applicera direkt på ytan som skall rengöras eller i mikrofiberduk.
  3. Använd borste för att rugga upp ytan om det är mycket smuts.
  4. Torka av med valfri mikrofiberduk
  5. Klart, och ja vi vet, superenkel att använda!

Tänk på att inte använda för mycket tryck med duken om ni rengör en sliten insida, bättre vara lite försiktig och använd penslar etc för att få upp smutsen! Samt självklart inte i direkt solljus osv.

För att fräscha upp doften lite extra så prova att duscha lite på mattorna i bilen och använd fläktens återcirkulerande funktion en stund (så det får dra runt i kanaler, filter osv). Sen är det bara torka av mattorna och njuta av den fräscha doften.

Fungerar självklart kanon i hemmet också. Biologiskt nedbrytbar och innehåller inga högfluorerade ämnen (PFAS)! Kan bli lite grumlig när den står, bara skaka den innan användning. Så med andra ord inget fel.

 

FARA: Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Kontakta genast giftinformationscentralen/läkare.

Innehållet i behållaren lämnas till anläggning för farligt avfall.

INNEHÅLLER: MGDA, < 5%: nonjoniska tensider. 5-15%: anjoniska tensider. Konserveringsmedel: Sodium – Hydroxymethylglycinate. (Melon Scent: Scent: Parfum, Citral, Citronellol, Geraniol, HexylCinnamal, Limonene, Linalool. Ethersulfate;  N-(Cocoalkyl)-dimethylamine oxide. Doft lime: Trans-2-hexenal, Methylcinnamat, Piperonal, Zimtaldehyd. Alcohols, C12-14, Sulfates, Sodium salts; amines, Ethoxylated, Fatty alkyl dimethyl, n-oxides.

Write Your Own Review
Du recenserar:APC – Interior Cleaner Melon 5L
Your Rating