Dissolve – Degreaser 1L

Dissolve är en aromatfri kallavfettning (luktar nästan ingenting) som effektivt löser asfalt, olja och annan petroleumbaserad smuts. Kan appliceras på både våt och torr yta.

Före användning, läs instruktioner nedan.

  1. Applicera jämnt över ytan (normalt från handtagen och nedåt)
  2. Låt dra några minuter
  3. Spola av nedifrån och upp
  4. Fortsätt med nästa steg i tvätt proceduren

Dissolve består av en snällare (ej brandfarlig) blandning som minimerar risken för skador eller problem. Det gör att den kan och bör ligga på lite längre än många andra preparat, speciellt vid kallare temperaturer. Såklart är den inte mindre effektiv för det.

Ps. Går givetvis bra att använda för exemeplvis motortvätt mm. r (låt ligga ca 15 min). För bäst effekt bör även Extract användas ovanpå Dissolve efter steg 2.

Om det finns riktigt envisa asfaltprickar som inte försvinner går det att använda Prime – Panel Wipe som är suverän på att få bort dessa.

 

FARA: Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla inte kräkning.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga. Rökning förbjuden. Förvaras inlåst. Innehållet i behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

INNEHÅLLER: kolväten, C11-C14, N-alkaler, Isoalkaler, Cykliska <2%, aromatiska kolväten <5%, Alifatiska kolväte >30%.

Write Your Own Review
Du recenserar:Dissolve – Degreaser 1L
Your Rating