Extract – Degreaser 1L

Extract är en högeffektiv och superkoncentrerad alkalisk avfettning lämplig för alla typer av fordon, golv, fasader etc. Lyfter organisk smuts och doftar härligt av persika. Blandningsförhållande: 5-15% extract och 85-95 % vatten. 1 liter ger 20 liter färdig produkt att använda. Fungerar även utmärkt för grövre smuts på golvmattor etc.

Före användning, läs instruktioner nedan.

  1. Blanda 5-15% med vatten (beroende på användningsområde.
  2. Duscha över vald yta och låt verka under några minuter.
  3. Spola av med högtryck
  4. Påbörja nästa steg i tvättprocessen

Går utmärkt att använda i skumkanon, dosera mängd med munstycket. Tänk också på att all typ av kem men framförallt avfettning (kall/alkalisk) behöver längre tid på sig att bearbeta ytan när det är kallt. Så prova er fram vilken tid ni föredrar, allt mellan 5-15 min, men låt det inte medlet torka in. Snäll mot aluminium och andra metaller!

Använd gärna vårt doseringsmått och Pump Sprayer. För att ta bort tjära/asfaltsfläckar rekommenderas vår kallavfettning Dissolve!

FARA: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

INNEHÅLLER: Kaliumhydroxid. Fosfater 5%, Nonjoniska tensider 5-15%, Amfotera tensider 5-15%.

Write Your Own Review
Du recenserar:Extract – Degreaser 1L
Your Rating