Refined – Rubber And Trim

Refined är en oljebaserad (petroleum) produkt som återställer dina däck och plastdetaljer i ett drag. Väldigt lättanvänd samt lämnar en slitstark skyddande hinna efter sig. Ger en satin finish som gör det snyggt och fräscht utan några krusiduller!

Före användning, läs instruktioner nedan eller kolla på videon.

  1. Rengör ytan noggrant (med exempelvis APC eller Extract)
  2. Applicera med valfri skum-pad
  3. Låt torka
  4. Torka av eventuellt överflöd med en ren mikrofiberduk
  5. Visst är den bra?

PS! om du vill ha mer ”wet look” kan fler lager appliceras!

Produkten är primärt framtagen för att återställa däcksidor men fungerar faktiskt lika bra på plastdetaljer, motorrum, gummilister mm.

Då den är petroleumbaserad (olja) så blandar den sig inte bra med vatten, så försök ha ytan som skall appliceras på så torr som möjligt.

Prestandan ur en däckglans (oavsett märke) hänger oftast på underarbetet. Se till att rengöra däcket ordentligt med både Relive och Extract (även Dissolve om så krävs), och använd borste eller pensel för att rengöra ytan ordentligt. Spola noggrant och torka rent.

Biologiskt nedbrytbar och innehåller inga högfluorerande ämnen (PFAS)!

 

FARA: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ned i luftvägarna. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning.

Förvaras inlåst. Innehållet och behållaren lämnas till anläggning för hantering av farligt gods.

INNEHÅLLER: Hydrocarbons, n-alkanes, cycloalkanes,. Low boiling point hydrogen treated naphtha – naphtha (petroleum), hydrotreathed hevy.

Write Your Own Review
Du recenserar:Refined – Rubber And Trim
Your Rating