Försöksfält på Söderfjärden sommaren 2021

Underbevattning med solcellspump gav 47 % skördeökning

Denna sommar testade vi underbevattning med solcellsdriven vattenpump på Söderfjärden. Försöksfälten var uppdelade i 3 olika skiften. Ett skifte lämnades obevattnat och ett skifte bevattnades med bensinpump och det tredje skifte bevattnades kontinuerligt under 48 dagar med en 17 m3 solcellsdriven vattenpump. Nedan visas resultat av försöken. 

 

Gröda: KWS Mistral vårvete, såtäthet: 670 plantor/m2

Gödsling: 75 kg N/ha

Bevattning

Skörd kg/ha

Merskörd kg/ha

Ökning

Solcellspump

8 144

2 619

47 %

Bensinpump

6 965

1 440

26 %

Obevattnat

5 525

0

 

 

Resultatet visar att denna sommar blev merskörden 2 619 kg/ha med en solcellsdriven vattenpump. Skördeökningen ger ett netto på 644 €/ha enligt vetepriset vecka 42 och hela försöksfältet på 7,5 ha gav 4 832 € mer i handen jämfört med det obevattnade skiftet. Detta gör att investeringen i en solcellspump betalade sig tillbaka med råge redan det första året. Vinsten efter att solcellspumpen pris räknats bort är över 3 500 € för detta försöksfält (skifte). 

Förhandsbeställning av solcellsdrivna vattenpumpar

För att vi skall veta hur många solcellsdrivna vattenpumpar vi skall beställa till inkommande växtodlingssäsong så har vi satt in ett antal kompletta pumppaket till vår webbutik som du kan förhandsbeställa. Priset på pumparna i enkäten är riktgivande och innehåller kompletta system med pump, kontroller, solpaneler, slangar och kablar. 

Brist på containers har gjort att vi år måste få in alla förhandsbeställningar före 15 december så att de hinner levereras före April 2022.

Som riktvärde vid beräkning av pumpkapacitet kan du utgå från att avdunstningen är 5 mm per dygn = 50 m3/ha/dygn under en solig dag. 

Klicka här för att gå till pump paketen!

OBS! Förhandsbeställningen bör göras senast 15 december 2021

Reportage

Agrimedia har under sommaren gjort flera reportage om försöksfältena på Söderfjärden, från sådd till skörd. Se mer på Agrimedias webbsida, sök på Vesikesä.

Artiklarna är på finska och kräver att du prenumererar på tjänsten, dock kan du använda den 14 dagar helt gratis.