Försöksfält på Söderfjärden sommaren 2021

Testresultaten från Söderfjärden visar att underbevattning med solcellspump gav hela 47 % skördeökning.
Läs mera